Er zijn verschillende uitvaartverzekeringen. Het verschil zit in de manier waarop de verzekering wordt uitgekeerd. De natura uitvaartverzekeringen keren in 'natura' uit, namelijk in de vorm van diensten en producten. De kapitaalsverzekeringen keren geld uit, waarvan de uitvaart kan worden betaald. Dat betekent dat bij een naturaverzekering 'vastligt' van welke producten en diensten gebruik gemaakt (moet) worden. Bij een kapitaalsverzekering is die keuze vrij, deze verzekering keert namelijk het verzekerde bedrag uit aan de nabestaanden. 

 

2. 1 De natura uitvaartverzekering

Diensten en producten; Basispakket; Naturasommenverzekering; Uitruilen; Persoonlijke samenstelling;

Bij een natura uitvaartverzekering zijn diensten en producten tot een bepaald bedrag verzekerd. Het bedrag is gebaseerd op een zogenaamd ' standaardpakket  ' ook wel basispakket genoemd in de uitvaart. Dat betekent dat de meest voorkomende diensten en benodigde materialen voor de uitvaart door de verzekeraar worden geleverd of betaald. 
Daarnaast is er de naturasommenverzekering. Ook hier vindt géén uitkering van een som geld plaats na overlijden, maar worden de kosten op basis van declaratie door de verzekeraar vergoed.
De natura uitvaart of naturasommen verzekeraar verleent zelf de nauwkeurig omschreven posten/diensten uit de uitvaartpolis of betaalt op basis van declaratie de rekeningen voor de uitvaart.
Soms is het wel mogelijk om voor een post/dienst uit de naturapolis waarvan geen gebruik wordt gemaakt, iets anders of iets meer dan het gestelde maximum te kiezen. Bijvoorbeeld meer rouwkaarten in plaats van een tweede volgauto.
Heeft de overledene een natura uitvaartverzekering vraag de mogelijkheden dan goed na. Maakt u namelijk andere keuzes dan waarvan in de polis sprake is, kunt u achteraf voor onaangename verrassingen komen te staan. Zo kunt u altijd voor een 'eigen' uitvaartverzorger kiezen, maar vergoedt de naturauitvaartverzekering doorgaans een (veel) lager bedrag uit,waardoor er bij betaald moet worden. Dat geldt ook voor de kist, als er voor een andere dan de in het basispakket beschreven kist wordt gekozen. Vraag daarom in geval van een naturauitvaartverzekering altijd goed de mogelijkheden na. Nabestaanden krijgen evenmin geld terug, als zij geen gebruik maken van een bepaalde post/dienst. De verzekering is immers natura, d.w.z. de 'uitkering' bestaat uit diensten en materialen.
Is er sprake van een natura sommen verzekering, dan is de keuze van een uitvaartverzorger, of kist of welke andere dienst en product dan ook, vrij.
De natura sommenverzekering betaald alle rekeningen tot de verzekerde som: het verzekerde bedrag.
In het hoofdstuk Uitvaart verzekeren vindt u meer informatie over de natura-uitvaartverzekering


2. 2 Kapitaalsverzekering

Geld; Indexering;

Bij een kapitaal uitvaartverzekering verzekert men zich voor een bepaald bedrag om de kosten van de uitvaart of onderdelen daarvan te kunnen betalen. Hiervoor wordt vaak een maandelijkse premie betaald gebaseerd op het uit te keren bedrag, dat meestal een veelvoud van € 500,-- bedraagt. Het minimum is € 500,- en het maximum te verzekeren bedrag is afhankelijk van de wensen, maar kan € 5.000,- of meer bedragen.
Een aantal verzekeraars biedt de mogelijkheid (of doen dat automatisch) door indexering en/of winstdeling en/of rentebijschrijving het verzekerde kapitaal waardevast te houden.
Soms bieden natura uitvaartverzekeraars de mogelijkheid om een soort kapitaal uitvaartverzekering naast de naturaverzekering af te sluiten. Dit gebeurt wanneer het standaardpakket te weinig biedt om te voldoen aan de wens van de verzekerde. Hier spreekt men dan van de natura uitbreiding of natura plus verzekering. Het principe van deze verzekering is echter gelijk aan de kapitaal uitvaartverzekering zoals hier genoemd.
Bij het afsluiten van een kapitaal uitvaartverzekering moet u vrijwel altijd een eenvoudige gezondheidsverklaring invullen.
Naar meer informatie over de kapitaalsverzekering


2. 3 De uitvaartdeposito, -koopsom

Bedrag ineens; Indexering; Gezondheidsverklaring
Een uitvaartdeposito, -koopsom bestaat uit een bedrag dat ineens wordt betaald/gestort door de verzekerde zelf of een derde (b.v. de ouders). Dit bedrag dat na het overlijden van de 'storter en/of eigenaar' vrijkomt is bestemd voor de bekostiging van de uitvaart of onderdelen daarvan. De hoogte van het te storten bedrag is afhankelijk van de wensen. Een aantal verzekeraars en banken biedt de mogelijkheid (of doen dat automatisch) om door indexering en/of winstdeling en/of rentebijschrijving het gestorte kapitaal waardevast te houden.
Soms bieden natura uitvaartverzekeraars de mogelijkheid om een soort uitvaartdeposito, -koopsom naast de naturaverzekering af te sluiten. Dit omdat het standaardpakket te weinig biedt om te voldoen aan de wens van de verzekerde. Ze noemen het dan vaak de natura uitbreiding of natura plus verzekering. Het principe van deze verzekering is in wezen echter gelijk aan de uitvaartdeposito, -koopsom.
Bij het afsluiten van een uitvaartdeposito, -koopsom moet men soms een eenvoudige gezondheidsverklaring invullen.
Naar meer informatie over de uitvaartdeposito, -koopsom

 

2. 4 Oude polissen en begrafenisfondsen

Oude polissen van niet meer bestaande verzekeringsmaatschappijen zijn vaak nog wel geldig. In vrijwel alle gevallen is de oude verzekeringsmaatschappij door een (nog wel) bestaande verzekeringsmaatschappij overgenomen.
Als u de gegevens van de oude verzekeringsmaatschappij heeft kunt u de nieuwe gegevens middels de lijst Oude levensverzekerings- en begrafenisverzekerings-maatschappijen opzoeken. Vervolgens kunt u via Google.nl de adresgegevens van de nieuwe verzekeringsmaatschappij achterhalen.

 

  2. 5 Voor eigen rekening

Geen uitvaartverzekering; Onvoldoende contant geld; Erfenis; Aansprakelijkheid;
Indien de overledene geen uitvaartverzekering heeft afgesloten en niet beschikt over voldoende contant geld (op de bank) om de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen, kunnen er problemen ontstaan. De nabestaanden hebben dan de mogelijkheid om de uitvaartkosten in afwachting van de eventuele erfenis te betalen en/of de kosten daarvan voor eigen rekening te nemen.
Wel moet men er rekening mee houden dat de opdrachtgever voor de uitvaart bij de uitvaartverzorger etc. altijd aansprakelijk is voor de kosten van de uitvaart. Dit geldt ook voor de meerkosten boven de 'uitkering' van de naturaverzekering!
Daarnaast geldt dat de uitvaartverzorger bij voorrang (zelfs voor de belasting) recht heeft op baten uit de nalatenschap indien de kosten van de uitvaart niet door de nabestaanden en/of verzekering betaald worden.

Opmerking

Nabestaanden dienen overigens wel alle rekeningen i.v.m. de uitvaart te bewaren. Ze zijn eventueel nodig voor de belastingopgave van de overledene (erfbelasting) en voor de eventuele boedelscheiding.

Terug naar inhoudsopgave Na een overlijden, Uitvaart verzekeren
Terug naar inhoudsopgave Uitvaart encyclopedie